Заповеди на Кмета

back

Заповед № 2137/03.11. 2021 г. относно промяна Заповед № 2004/15.10.2021 г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

1050


Файлове:

Zapoved-2137-03_11_21.pdf Zapoved-2137-03_11_21.pdf