Заповеди на Кмета

back

Заповед №2072/08.10.2019г. относно определяне границите на районите на територията на Община Пазарджик, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на

2449


Файлове:

Zapoved_2072_2019.pdf Zapoved_2072_2019.pdf