Tenders

back

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Огняново, с. Сарая, с. Хаджиево и с. Юнаците, общ. Пазарджик

877