Списък на финансираните проекти 2014-2020

back

Списък проекти, в които Община Пазарджик участва като бенефициент 2014-2020

1981