Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Провеждане на официална церемония „Първа копка" по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап"

1579