Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

1163