Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Община Пазарджик проведе официална церемония по откриване на обектите в изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – І етап"

1293