Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка" в изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – ІI етап"

1526