Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ НА ОБЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

961