Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

back

На пресконференция ще бъдат оповестени резултатите от реализацията на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап" на Община Пазарджик

249