Оперативна Програма "Регионално Развитие"

back

ПРОЕКТ "НОВА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК"

2247