Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

Стартира реализацията на проект за подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик

2569