Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

Стартира реализацията на проект за оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Пазарджик

2447