Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”

3031


Файлове:

Презентация Презентация