Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

2713