Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

Приключи изпълнението на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик"

2787