Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

Община Пазарджик разработи Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. по проект, финансиран по ОПАК

3229