Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

Община Пазарджик подписа договор с изпълнител за извършване на функционален анализ и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик

2556