Оперативна Програма "Административен Капацитет"

back

ИНФОРМАЦИЯ за изготвения проект на доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик, включително план за действия

2613