ОП ,,Програма за морско дело и рибарство”

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”РЕПУБЛИКА-1950”В С. МОКРИЩЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

345