ОП ,,Програма за морско дело и рибарство”

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”ПРОСВЕТА-1947”В С. МИРЯНЦИ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

752