ОП ,,Програма за морско дело и рибарство”

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”ПРОБУДА-1930”В С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

765