ОП ,,Програма за морско дело и рибарство”

back

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”ПАИСИЙ-1927”В С. ИВАЙЛО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

387