Notices

back

Списък на кандидатите, допуснати до явяване на тест за длъжността главен експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

295