Notices

back

Съобщение във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 7, ал. 6 и чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на етажната собственост, до всеки собственик, ползвател или обитател притежаващ или взел за отглеждане животни, които се извеждат на обществени ме

216