Notices

back

Съобщение относно изработен проект за изменение на Общ устройствен план и едновременно с това и ПУП в обхват част от кв.80 и кв. 491 по плана на гр. Пазарджик .

766