Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА НАХОДИЩЕ „ОГНЯНОВО“ – КАРИЕРА „ОГНЯНОВО 1““

232