Notices

back

Обявление относно изготвен Проект за ПУП - Изменение на план за регулация за квартали 170, 171,172 и 169, по плана на с. Мало Конаре,

227