НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

back

Файлове:

Регистър на подадените Заявления по Националната програма за енергийна ефективност-27052020.doc Регистър на подадените Заявления по Националната програма за енергийна ефективност-27052020.doc

Изменени Методически указания_февруари 2016.docx Изменени Методически указания_февруари 2016.docx

Заявление за регистрация на СС.doc Заявление за регистрация на СС.doc

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС.doc Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС.doc

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС.doc Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС.doc

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС.doc Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС.doc

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС.doc Приложение 4_Споразумение за създаване на СС.doc

Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ.doc Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ.doc

Приложение 6_Справка за ССО.doc Приложение 6_Справка за ССО.doc

Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС.doc Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС.doc

Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС.doc Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС.doc

Приложение 9_Протокол от ОС на СС.doc Приложение 9_Протокол от ОС на СС.doc

Приложение 10_Договор СС-община.docx Приложение 10_Договор СС-община.docx

Приложение 11_Договор за целево финансиране_януари 2016.docx Приложение 11_Договор за целево финансиране_януари 2016.docx

Приложение 12_Декларация - нечлен на СС.docx Приложение 12_Декларация - нечлен на СС.docx

Приложение 13_КЛ областен управител.doc Приложение 13_КЛ областен управител.doc

Приложение 14_Схема_минимални помощи.docx Приложение 14_Схема_минимални помощи.docx

Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС).docx Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС).docx

Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС).docx Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС).docx

Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС).docx Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС).docx

Popalneni_primerni.rar Popalneni_primerni.rar