Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма Региони в растеж

back

Файлове:

Списък на одобрените ЗИФП.pdf Списък на одобрените ЗИФП.pdf

Регистър на подадените в Община Пазарджик ЗИФП.pdf Регистър на подадените в Община Пазарджик ЗИФП.pdf

Актуализирана Процедура за ЕЕ.pdf Актуализирана Процедура за ЕЕ.pdf

Информационна кампания ЕЕ - фаза 1.docx Информационна кампания ЕЕ - фаза 1.docx

Процедура за ЕЕ на МЖС по ОПРР.pdf Процедура за ЕЕ на МЖС по ОПРР.pdf

1_Указания за участие.rar 1_Указания за участие.rar

2_Приложение_2_Покана_за_свикване_на_ОС_учредяване_на_СС.docx 2_Приложение_2_Покана_за_свикване_на_ОС_учредяване_на_СС.docx

3_Приложение_3_Протокол_от_залепване_на_покана_учредяване_на_СС.docx 3_Приложение_3_Протокол_от_залепване_на_покана_учредяване_на_СС.docx

4_Приложение_4_Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС.docx 4_Приложение_4_Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС.docx

5_Приложение_5_Споразумение_за_създаване_на_СС.docx 5_Приложение_5_Споразумение_за_създаване_на_СС.docx

6_Приложение_6_Заявление_за интерес.docx 6_Приложение_6_Заявление_за интерес.docx

7_Приложение_7_Справка_за_ССО.docx 7_Приложение_7_Справка_за_ССО.docx

8_Приложение_8_Покана_за_свикване_на_ОС_наСС.docx 8_Приложение_8_Покана_за_свикване_на_ОС_наСС.docx

9_Приложение_9_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_СС.docx 9_Приложение_9_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_СС.docx

10_Приложение_10_Протокол_от_ОС_на_СС.docx 10_Приложение_10_Протокол_от_ОС_на_СС.docx

11_Приложение_11_Договор_СС_Община.docx 11_Приложение_11_Договор_СС_Община.docx

12_Приложение_12_Декларация_нечлен_на_СС.docx 12_Приложение_12_Декларация_нечлен_на_СС.docx

13_Приложение_13_Покана_за_свикване_на_ОС_на_собственици_ЕС.docx 13_Приложение_13_Покана_за_свикване_на_ОС_на_собственици_ЕС.docx

14_Приложение_14_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_собственци_ЕС.docx 14_Приложение_14_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_собственци_ЕС.docx

15_Приложение_15_Протокол_от_ОС_на_собственици_ЕС.docx 15_Приложение_15_Протокол_от_ОС_на_собственици_ЕС.docx

16_Декларация за минимални и държавни помощи.docx 16_Декларация за минимални и държавни помощи.docx

17_Декларация за ангажимент за заплащане.docx 17_Декларация за ангажимент за заплащане.docx