Contests

back

Конкурс за предоставяне на социална услуга “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 24

515