Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по бойни спортове, представляваща помещение с обща площ 120.00 кв.м., находящо се на първия

1445