Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 20,00 кв.м. /, находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Ек

2674