Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: едно помещение с площ 138.00 кв. м. и санитарен възел, с административен адрес ул. „Генерал Гурко” №5

2755