Заповеди на Кмета

назад

Заповед №523/18,03,2021 г. относно прмахване незаконен строеж: "Навес с барбекю", в кв. 25 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик

1425