Заповеди на Кмета

назад

Заповед №2132/02.11.2021 г. относно определяне длъжностни лица, които да съставят актове за нарушения по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс

906