Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1917/05.10.2021 г. относно преместване на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Пазарджик

563