Влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система за Електронни обществени поръчки

назад

 

   Считано от 14.06.2020 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система за Електронни обществени поръчки. Във връзка с горното, уведомяваме всички заинтересовани лица, че обявените след тази дата обществени поръчки могат да се достъпят на профила на купувача на Община Пазарджик на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/28714.