Телефонен указател

назад

 

       

МАЙ 2020

       
 

Община Пазарджик - пропуск - информация

 034

402234

 

Община Пазарджик -  факс

 034

442495

 

Община Пазарджик - информация след 17.30 ч.

 034

402359

 

Денонощен дежурен по "Об.СС",   GSM - 0889700987

 034

446057

 

Шофьори

 034

402252

 

Офис - Дежурни хигиенисти

 034

402235

 

Община Пазарджик - E - mail: secretary@pazardjik.bg

 
 

Община Пазарджик - Сигнали и жалби - 034969696

   
 

Община Пазарджик - Сигнали Viber - 0886900636

   
 

Община Пазарджик - Сигнали E-mail: signalipz@gmail.com

 
 

Код за автоматично избиране на вътрешните номера

034402

 

Код за избиране на директните номера

 

034

       
       
       

I ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Стая

 

Код

Номер

1312

Председател - Хари Харалампиев

034

402208

1310

Началник отдел  - Дона Терзийска

034

402268

1311

Главен специалист - Райна Симеонова

034

402248

1307

Главен специалист - Веселина Георгиева

034

402261

1301

Технически сътрудник - Атанаска  Семерджиева

034

402328

1304

Технически сътрудник - Иванка Гайдева

034

402351

       
       
       

II ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

       
 

Обществен посредник - Георги Шопов

034

402319

 

Старши специалист - Пенка Василева

034

402231

 

Младши специалист - Стоян Георгиев

034

402317

       
       
       

III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

       

202

Кмет на Общината  -  Тодор Попов

034

445501

301

Заместник кмет  - Петър Петров

034

402320

307

Секретар на Общината - Румен Кожухаров

034

402307

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

       

306

Директор - Ива Дерменджийска - Забуртова

034

402350

205

Главен експерт - Иван Александров

034

402214

206

Младши експерт - Ваня Дюлгерова

034

402277

201

Главен специалист  - Милка Серева

034

445501

207

Главен специалист  - Албена  Айналиева

034

402260

205

Главен специалист "КС" - Георги Стефанов

034

402333

Г. - 1

Деловодство - Диана Йорданова, М. Лазарова

034

402324

Г. - 2

Божурка Гъркова,  Гл. специалист -  Яна Гергинска

034

402290

Г. - 3

Главен  специалист - Пенка Кънева

034

402280

Г. - 4

"Архитектура"  - Надежда Стоицева

034

402354

Г. - 5

"Синя зона" - Ангелина Бухчева, Димитрина Чочева

034

402355

Г. - 6

"Наказателни постановления" - Стефка Шопова

034

402315

Ет.- 1

Изпълнител касиер  - Катя Цонкова

034

402339

Ет.- 1

Оператор копирна техника - Русанка Стойнова

034

440711

Ет.- 2

АРХИВ - 2 етаж  - Гл. специалист -  Венка Панчева

034

402250

       
       
       

ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

       

1410

Вътрешни одитори - А. Телбизова, А. Бостанджийска

034

402271

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО  ОБСЛУЖВАНЕ"

       

303

Директор - Петя Кирова

034

402244

       

ОТДЕЛ "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

       

304

Главен юрисконсулт  - Пламенка Виячева            вътр. тел  222

034

402200

305

Старши юрисконсулт - Анна Николова

034

402209

304

Юрисконсулти -  Северина Грозданова , Ст. Стойчев

034

402200

302

Главен експерт - Надя Копанова   

034

402257

305

Главен експерт - Костадин Малинин

034

402209

302

Главен специалист -  Мая Стоянова

034

402257

14оф

Главен специалист - Стоян Атанасов

034

402249

       

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

       

1110

Началник отдел - Димитричка Ладжова

034

402218

1109

Главен експерт - Соня Тенкова 

034

402258

1109

Юрисконсулт -  Мария Ангелиева

034

402258

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

       

411

Директор - Георги Гайдаров

034

402220

       

ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ"

       

403

Началник отдел - Даниела Щерева

034

402223

407

Финансов контрольор - Георги Пейчев

034

402254

402

Главен експерт - Велина Витекова

034

402267

402

Старши счетоводител - Стоянка Илиева

034

402343

402

Старши счетоводител - Десислава Кръстева

034

402343

402

Старши счетоводител - Стоянка Трифонова

034

402217

408

Счетоводител - Галина Танева

034

402270

409

Счетоводител - Атанаска Кръстева

034

402287

408

Главен специалист - Елисавета Аргирова

034

402217

410

Главни специалисти   - В. Минова, Емилия Шопова

034

402207

       

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

       

608

Началник отдел - Теменушка Иванова

034

402296

606

Главен експерт  -  д-р Илия Томов

034

402242

606

Главен специалист - Марин Янков

034

402242

605

Главен експерт - Н. Велкушанова, Лилия Петрова

034

402357

603

Главен експерт -  Петринка Ангелова

034

402286

406

Главен експерт  - Надежда Дончева

034

402266

406

Главен експерт - Ваня Вълкова

034

402262

610

Младши експерт - Веселина Димитрова

034

402206

610

Главен специалист - Венцислава Стоилова

034

402206

       

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

       
 

Началник отдел - Минко Минков

034

402369

       

Сектор "Контрол"

       
 

Началник сектор

034

402363

 

Инспектори

034

402362

 

Инспектори

034

402377

 

Юрисконсулт

034

402377

       

Сектор "Обслужване"

       
 

Деловодство

034

402371

 

Счетоводство - O884388444

034

402368

 

Гише 1, 2 - Данъчни оценки

034

402370

 

Гише 3, 4 - Имотни декларации

034

402372

 

Гише 7, 8 - Обслужване на фирми

034

402373

 

Гише 9, 10 - Каса данъци

034

402374

 

Гише 11, 12 - Каса

034

402375

 

Гише 13, 14 - Каса

034

402376

 

Гише автомобили

034

402364

 

Гише патенти

034

402378

 

Архив

034

402365

 

Главен специалист

034

402379

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО  УСТРОЙСТВО"

       

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

       

612

Главен архитект на Общината - арх. Кръстьо Танков

034

402236

       

ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ"

       

604

Началник отдел  - арх. Румен Стефанов

034

402322

601

Главен експерт - л. арх. Николина Бизюрева

034

402347

509

Главен експерт - арх. Теодора Кръстева

034

402305

509

Главен специалист - Делка Куртакова

034

402305

611

Главен специалист - Китка Пириндева

034

402215

602

Главен специалист - Пенка  Панова

034

402337

       

ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"

       

607

Началник отдел - инж. Венета Ценова

034

402299

506

Главен експерт - инж. Любка Гайтанджиева

034

402340

1205

Главен специалист - Венета Иванова; Лазар Халачев

034

402275

1205

Главен специалист - Гайтана Димитрова

034

402275

506

Главен специалист - Любка Гайтанджиева

034

402340

       

ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ"

       

503

Началник отдел - инж. Виргиния Вълкова

034

402245

508

Главен експерт - арх. Катя Мурджева

034

402265

805

Главен експерт - инж. Анна  Милошева

034

402216

505

Главен специалист - Николина Михова

034

402318

502

Главен специалист - Магдалена Гьорева

034

402326

502

Старши специалист - Боряна Исова

034

402326

501

Главен експерт - Деница Кълвачева

034

402285

803

Старши специалист - Илия Филипов

034

402276

510

Главен специалист - Димка Чалъкова

034

402304

510

Младши специалист - Дафинка Божуркина

034

402304

504

Главен специалист  - Елица Мусева

034

402278

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА"

       

512

Директор - инж. Славка Стойчева

034

402205

705

Главен експерт - инж. Георги  Дундаров

034

402300

705

Главен експерт - инж. Емилия  Делирадева

034

402300

804

Гл.експ. инвест. контрол - инж. Ивайло Шанов

034

402283

804

Главен специалист - Христо Опанов

034

402283

706

Гл. експерт инвест. контрол - инж. Димитър Острев

034

402240

710

Главен специалист  - Здравка Анчева

034

402213

710

Главен експерт еколог  - Иван Сотиров

034

402213

709

Главен експерт еколог - Гергана Златанова

034

402230

707

Главен специалист - инж. Мария Илиева

034

402253

707

Главен специалист - инж. Николина Величкова

034

402253

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

       

711

Директор - Гергана Табакова

034

402203

       

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

       

801

Началник отдел - Диляна Матакиева

034

402246

809

Главен експерт - Сергей Шербетов

034

402273

710

Главен експерт икономист -  Иванка Панкева

034

402314

 

Секретар "МКБППМН"  - Бисерка Трайкова

034

448557

704

Главен специалист - Ненка Стоянова

034

402313

802

Счетоводител - Диана Георгиева

034

402349

701

Главен специалист - Татяна Василева

034

402263

1404

Главен експерт "ПИЦ" - Десислава Вълкова

034

402202

702

Главен специалист  - Теодора Коева

034

402353

ЗАЛА

Главен специалист - Адриана Терзиева

034

402358

       

ОТДЕЛ "СПОРТ, ИНОВАЦИИ И МЛАДЕЖ"

       

204

Началник отдел - Надя Фърцова

034

402301

910

Главен  експерт - Спас Бояджиев

034

402251

910

Главен специалист - Ал. Александрова

034

402251

703

Главен специалист - Стиляна Шиникова

034

402342

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

       

810

Директор - Димитрия Церова

034

402303

808

Главен специалист - Джинка Анова

034

402232

806

Главен специалист - Мила Личева

034

402201

807

Главни специалисти - Ирина Шанова; С. Нанкинова

034

402352

808А

Главен специалист - Тодорка Узунова

034

402243

909

Главен счетоводител - Елена Гайдева

034

402212

909А

Секретар "МКБТХ" - Таня Гюнова

034

402241

911

Счетоводители - Стефка Иванова, Деси Спасова

034

402309

911

Човешки ресурси - касиер - Димана Василева

034

402309

907

Началник екип "ОЕПГ" - Светлана Стаменова

034

402356

908

"ОЕПГ" - Маргарита Ангелова, Мариета Илиева

034

402306

904

Социални дейности - Ат. Демирлиева, Н. Близнакова

034

402298

904

Социални дейности - Стефка Кадийска

034

402298

905

Социални дейности - Людмил Станчев

034

402259

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

факс - 034 443433

       

Б-3

Директор - Татяна Папазова

034

402295

       

ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

И АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"

       

Б-4

Началник отдел  - Атанаска Въгларова

034

402294

 

Център за гражданска  регистрация 

034

402247

Б-1

Съставяне на актове за  раждане

034

402282

Б-5

Съставяне на актове за  граждански брак

034

402316

 

Изнесено работно място - "ЦИО" - ул. "Марица" 20

   
 

"0884383833"

034

402325

       

ОТДЕЛ "ЕСГРАОН"

       
 

Началник отдел - Стефка  Якимова   

034

402308

 

Регистри по гражданско състояние на кметствата

034

402346

Б-2

Главен специалист - Върбина Боева - Поюкова

034

402329

 

Младши експерт - Борис Кошеджийски,

034

402366

 

Главен  специалист - Димитър  Стоянов

034

402366

       
       
       

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ,

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

       

1102

Директор - Славейко Комсалов

034

402344

       

ОТДЕЛ  "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ"

       

1106

Началник отдел - Вяра Новакова

034

402272

1101

Главен експерт - Любомир Михайлов

034

402289

1103

Младши експерт - Евгени Атанасов

034

402227

1107

 

034

402239

1107

 

034

402239

       

ОТДЕЛ "ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

       

1412

Началник отдел - инж. Мариана Дончева

034

402292

1412

Главен  експерт - инж. Росица Божилова

034

402292

1412

Главен  експерт - инж. Асен Велчев

034

402291

       
       
       

1408

Служител по "Сигурност на информацията"

   
 

 - Николай  Николов

034

402284

       
       
       

IV ДРУГИ

       

1206

Енергетик - инж. Костадин Щерев - 0886 214 416

034

402225

С-2

Техници,  Урушев - 0885 087 432; Муртов - 0884 279 922

034

402281

Е-10

10 Етаж - Бюфет

034

402321

       
       
       

"ВОЕНЕН ОТДЕЛ" - ул."Пейо Яворов" N 2  ет. 3

 

Старши експерт

034

446052

       
       
       

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 

Гл. спец. и предс. на "ОСНВ" - А. Иванова; М. Банчева

034

445505

       
       
       

БМ "ПАРКИНГИ И ОХРАНА"

       

302а

Управител  - Георги Шикерджиев

034

402221

1204

Заместник управител - Стоян Добрев

034

402256

 

Главен счетоводител, счетоводство

034

402345

10 ет

Младши специалисти  "Логистика"

034

402226

1209

Център за SMS паркиране

034

402293

       
       
       

БМ "СПЖФНСИ"  - Жилфонд

       
 

Управител  - Стефан Понев

034

443520

 

Заместник управител - Гео Василев

034

442975

 

Главен счетоводител - Димитър Бараков

034

446054

 

Счетоводство

034

442580

       
       
       

БМ "СУОПКД" - Пазара

       
 

Управител  - Стоимен Спасов

034

446066

 

Заместник управител - Николай Чилев

034

444914

 

Главен счетоводител - Зоя Гамишева

034

444914

 

Счетоводство

034

444914

       
       
       

БМ "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ"

       
 

Управител  - Ганка Маркова

034

444563

 

Главен счетоводител - Любен Спасов

034

444563

 

Радостни ритуали/тъжни ритуали - 034445434/034484969

 
       
       
       
       

1

Ансамбъл за народни песни и танци - Ръководител   

034

444237

2

Дом за стари хора с. Главиница  - Директор

034

449100

3

Дом за стари хора Пазарджик - Директор  034988846

034

445483

4

Младежки дом - Директор -  034444426

034

444650

5

Регионален исторически музей - Директор 034443113                  

034

443144

6

Регионална библиотека - Директор - 034456162                         

034

456233

7

Художествена галерия - Директор - 034444152

034

445721

 

N

Мобилни номера

Кмет

Кметство

Други

1

Алеко Константиново

0884330700

0885898329

035272221

2

Априлци

0884330701

0885898325

035242221

3

Братаница - 0888130702

0884330702

0885898326

035251222

4

Величково

0884330703

0885898320

035192222

5

Гелеменово

0884330704

0885898322

035222222

6

Главиница

0884330705

0885898321

034449002

7

Говедаре

0884330706

0885898323

035282222

8

Дебръщица

0884330707

0885898324

035162047

9

Добровница

0884330708

0885599639

035254222

10

Драгор

0884330709

0885599640

035182222

11

Звъничево

0884330710

0885599641

035212222

12

Ивайло

0884330711

0885599642

034486121

13

Крали Марко

0884330712

0885599634

035142230

14

Ляхово

0884330713

0885599635

035251322

15

Мало Конаре

0884330714

0885599636

035132230

16

Мирянци

0884330715

0885599637

035202221

17

Мокрище

0884330716

0885599638

035292180

18

Овчеполци

0884330717

0885599643

035102221

19

Огняново

0884330718

0885599648

035112224

20

Паталеница

0884330719

0885599647

035162032

21

Пищигово

0884330720

0885898316

035142226

22

Росен

0884330721

0885898315

035255221

23

Сарая

0884330722

0885898317

035257326

24

Сбор

0884330723

0885599646

035256221

25

Синитово

0884330724

0885599644

035232221

26

Тополи Дол

0884330725

0885599645

 

27

Хаджиево

0884330726

0885898319

035122221

28

Цар Асен

0884330727

0885898314

035258221

29

Црънча

0884330728

0885898311

035162023

30

Черногорово

0884330729

0885898318

035142373

31

Юнаците

0884330730

0885898327

035192236