Телефонен указател

назад

 

 

 

                                ДЕКЕМВРИ ' 2018

   
 
 

Община Пазарджик - пропуск - информация

034

402234

 

Община Пазарджик -  факс

034

442495

 

Община Пазарджик - информация след 17.30 ч.

034

402359

 

Денонощен дежурен по "Об.СС",   GSM - 0889700987

034

402359

 

Шофьори

034

402252

 

Офис - Дежурни хигиенисти

034

402235

       
 

Община Пазарджик - E- mail: secretary@pazardjik.bg

 

 
 

Община Пазарджик - Сигнали и жалби

034

969696

 
 
 

I ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

1312

Председател - Хари Харалампиев

034

402208

1310

Началник отдел  - Дона Терзийска

034

402268

1311

Главен специалист - Райна Симеонова

034

402248

1307

Главен специалист - Веселина Георгиева

034

402261

1301

Технически сътрудник - Атанаска  Семерджиева

034

402328

1304

Технически сътрудник - Иванка Гайдева

034

402351

       
       
 

II ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

   
       
 

Обществен посредник - Георги Шопов

034

402318

 

Старши специалист - Пенка Василева

034

402231

 

Младши специалист - Стоян Георгиев

034

402317

       
 

III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

202

Кмет на Общината  -  Тодор Попов

034

445501

301

Заместник кмет  - Петър Петров

034

402320

307

Секретар на Общината - Румен Кожухаров

034

402307

       
 

ОТДЕЛ "Канцелария на кмета"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

306

Началник отдел - Ива Дерменджийска - Забуртова

034

402350

205

Главен експерт - Иван Александров

034

402214

201

Главен специалист  - Милка Серева

034

402210

207

Главен специалист  - Албена  Айналиева

034

402260

204

Старши експерт - Надя Фърцова

034

402301

205

Главен специалист "КС" - Георги Стефанов

034

402333

206

Младши експерт - Ваня Дюлгерова

034

402277

Г. - 1

Деловодство - Диана Йорданова, Мария Найденова

034

402324

Г. - 2

Здравен медиатор

034

402290

Г. - 3

Главен  специалист - Пенка Кънева

034

402280

Г. - 4

"Архитектура"  - Яна Гергинска

034

402354

Г. - 5

"Синя зона", "Екология" - Ангелина Бухчева

034

402355

Г. - 6

"Наказателни постановления" - Стефка Шопова

034

402315

Ет.- 1

Изпълнител касиер  - Катя Цонкова

034

402339

Стая

 

Код

Дир.Т.

В

АРХИВ - 2 етаж /до пленарна зала/

034

402259

       
 

Отдел   "  Вътрешен одит "

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

1410

Вътрешни одитори - А. Телбизова, А. Бостанджийска

034

402271

 
 
 

ДИРЕКЦИЯ " ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО

   
 

 ОБСЛУЖВАНЕ"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

303

Директор - Петя Кирова

034

402244

       
 

ОТДЕЛ "Правно - административен"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

304

Началник отдел  - Пламенка Виячева

034

402200

305

Старши юрисконсулт - Анна Николова

034

402209

304

 Юрисконсулти -  Павлина Павлова , Д. Ладжова

034

402200

304

 Юрисконсулт - Петко Коцев

034

402200

302

Главен експерт  - Надя Копанова   

034

402257

305

Главен експерт - Костадин Малинин

034

402209

302

Главен специалист -  Димитрина  Пищронева

034

402257

14оф

Главен специалист - Стоян Атанасов

034

402249

 
 
 

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

 

Стая

 

Код

Дир.Т.

411

Директор - Георги Гайдаров

034

402220

       
 

ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

403

Началник отдел - Даниела Щерева

034

402223

407

Финансов контрольор - Георги Пейчев

034

402254

402

Главен експерт - Велина Витекова

034

402267

402

Старши счетоводител - Стоянка Илиева

034

402343

408

Старши счетоводител -

034

402217

408

Счетоводител -   

034

402270

408

Главен специалист - Елисавета Аргирова

034

402217

410

Главни специалисти   - В. Минова, Емилия Шопова

034

402207

402

Старши счетоводител - Десислава Кръстева

034

402343

409

Счетоводител - Атанаска Кръстева

034

402287

401

Каса

034

402237

       
 

ОТДЕЛ "Управление на Общинската собственост"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

608

Началник отдел - Теменушка Иванова

034

402296

606

Главен експерт  -  д-р Илия Томов

034

402242

606

Главен специалист - Марин Янков

034

402242

605

Главен експерт - Н. Велкушанова, Лилия Петрова

034

402357

603

Главен експерт -  Петринка Ангелова;  Ф. Джамбова

034

402286

406

Главен експерт  - Надежда Дончева

034

402266

406

Главен експерт - Ваня Вълкова

034

402262

610

Младши експерт - Веселина Димитрова

034

402206

610

Главен специалист - Венцислава Стоилова

034

402206

       
 

ОТДЕЛ "Местни данъци и такси"

   
       
 

Началник отдел - Минко Минков

034

402369

       
 

Сектор "Контрол"

   
   

Код

Дир.Т.

 

Началник сектор

034

402363

 

Инспектори

034

402362

 

Инспектори

034

402377

 

Юрисконсулт

034

402377

       
 

Сектор "Обслужване"

   
   

Код

Дир.Т.

 

Деловодство

034

402371

 

Счетоводство - O884388444

034

402368

 

Гише 1,2 - Данъчни оценки

034

402370

 

Гише 3,4 - Имотни декларации

034

402372

 

Гише 7,8 - Обслужване на фирми

034

402373

 

Гише 9,10 - Каса данъци

034

402374

 

Гише 11,12 - Каса

034

402375

 

Гише 13,14 - Каса

034

402376

 

Гише  автомобили

034

402364

 

Гише   патенти

034

402378

 

Архив

034

402365

 

Главен специалист

034

402379

 
 
 

ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО  УСТРОЙСТВО"

       
 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

612

Главен архитект на Общината - арх. Кръстьо Танков

034

402236

 

                                                                   

   
 

ОТДЕЛ "Архитектура и инвестиционно проектиране"

 

Стая

 

Код

Дир.Т.

604

Началник отдел  - арх. Румен Стефанов

034

402322

601

Главен експерт - л. арх. Николина Бизюрева

034

402347

601

Главен специалист

034

402347

509

Главен експерт - арх. Теодора Кръстева

034

402305

509

Младши специалист - Стойчо Стойчев

034

402305

509

Главен специалист - Илка Господинова

034

402305

611

Главен специалист - Китка Пириндева

034

402215

602

Главен специалист - Пенка  Панова

034

402337

506

Главен специалист - Кети Георгиева

034

402340

       
 

ОТДЕЛ "Строителен контрол"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

607

Началник отдел - инж. Нонка Паталенска

034

402299

1205

Главен експерт  "СК" - инж. Венета Ценова

034

402275

506

Главен експерт - инж. Любка Гайтанджиева

034

402340

1205

Главен специалист - Венета Иванова; Лазар Халачев

034

402275

1205

Главен специалист - Яна Бикова

034

402275

       
 

ОТДЕЛ "Кадастър, регулация и вертикално планиране"

 

Стая

 

Код

Дир.Т.

503

Началник отдел - инж. Виргиния Вълкова

034

402245

508

Гл.експерт "РВП" - инж. Йорданка Мизова

034

402265

805

Главен експерт - инж. Анна  Милошева

034

402216

505

Главен специалист - Н. Михова

034

402318

502

Главен специалист - Р. Иванова,  Магдалена Гьорева

034

402326

501

Главен експерт - 

034

402285

803

Старши специалист  - Илия Филипов

034

402276

510

Главен специалист - Димка Чалъкова

034

402304

504

Главен специалист  - Елица Мусева

034

402278

 
 

ДИРЕКЦИЯ  "СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА"

Стая

 

Код

Дир.Т.

512

Директор - инж. Славка Стойчева

034

402205

705

Главен експерт - инж. Георги  Дундаров

034

402300

705

Главен експерт - инж. Емилия  Делирадева

034

402300

804

Гл.експ. инвест. контрол - инж. Ивайло Шанов

034

402283

706

Гл. експерт инвест. контрол - инж. Златка Ибишева

034

402240

706

Главен специалист

034

402240

710

Главен експерт еколог  - Иван Сотиров

034

402213

709

Главен експерт еколог - Гергана Златанова

034

402230

511

Младши експерт  - Васка Коларова

034

402255

707

Главен специалист - инж. Мария Илиева

034

402253

707

Главен специалист - инж. Цветанка Пунтева

034

402253

 
 
 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

711

Директор - Гергана Табакова

034

402203

 

Секретар "МКБППМН"  - Бисерка Трайкова

034

448557

801

Главен експерт - Диляна Матакиева

034

402246

809

Главен експерт - Сергей Шербетов

034

402273

802

Счетоводител - Диана Георгиева

034

402349

704

Гл. спец. детски и уч. заведения - Ненка Стоянова

034

402313

710

Главен експерт икономист -  Иванка Панкева

034

402314

701

Главен специалист - Татяна Желева

034

402263

1404

Главен експерт "ПИЦ" - Десислава Вълкова

034

402202

703

Главен специалист - Андреана Петкова

034

402342

702

Главен специалист  - Теодора Коева

034

402353

Б

Главен специалист - Адриана Терзиева

034

402358

910

Главен  експерт  "Спорт" - Спас Бояджиев

034

402251

910

Главен специалист "Спорт"- Ал. Александрова

034

402251

 
 
 

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Стая

 

Код

Дир.Т.

 

                                                                       факс – 034   443433

Б-3

Директор - Татяна Папазова

034

402295

       
 

ОТДЕЛ "ГР и актове за гражданско състояние"

 

 

Б-5

Началник отдел  - Атанаска Въгларова

034

402247

 

Център за гражданска  регистрация - 204,  247, 302    

 

443102

Б-1

Съставяне на актове за  раждане

034

402282

Б-5

Съставяне на актове за  граждански брак

034

402316

 

Изнесено работно място - "ЦИО" - ул. "Марица" 20

   
 

"0884383833"

034

402325

       
 

ОТДЕЛ "ЕСГРАОН"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

 

Началник отдел - Стефка  Якимова   

034

402312

 

Главен експерт

034

402294

 

Регистри по гражданско състояние на кметствата

034

402346

       

Б-4

Мл. спец. Б. Стоянова, Гл. спец. - Димитър Стоянов

034

402366

 
 
 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ,

   
 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

Стая

 

Код

Дир.Т.

1102

Директор - Славейко Комсалов

034

402344

       
 

ОТДЕЛ  "Стратегическо планиране и проекти"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

1107

Началник отдел - Ирена Стоянова

034

402272

1107

Главен експерт - Вяра Новакова

034

402272

1110

Главен експерт - Блага Янкова

034

402239

1106

Главен експерт - Любомир Михайлов

034

402289

       
 

ОТДЕЛ "Електронни услуги"

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

1412

Началник отдел - инж. Мариана Дончева

034

402292

1412

Главен  експерт - инж. Росица Божилова

034

402292

1412

Главен  експерт - инж. Асен Велчев

034

402291

1408

Служител по "СИ"  - Николай  Николов

034

402284

 

Стая

Офис за водене на "Военен отчет"

Код

Дир.Т.

 

ул."Пейо Яворов" N 2  ет. 3

   
 

Старши експерт  - Христо Христосков

034

446052

       
 

Областен съвет по наркотични вещества

   
 

Гл. спец. и председател на "ОСНВ" - А. Иванова

 Секретар - М. Банчева

034

445505

       
 

Други

   

Стая

 

Код

Дир.Т.

1206

Енергетик - инж. Костадин Щерев - 0886 214 416

034

402225

С-2

Техници,  Урушев – 0885 087 432;

 Муртов - 0884 279922

034

402281

Е-10

10 Етаж - Бюфет

034

402321

 
 
 

IV БЮДЖЕТНИ ДЕЙНОСТИ и ОБЩИНСКИ

   

 

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

   

 

       

 

 

БМ  "ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

 

Стая

 

Код

Дир.Т.

 

810

Директор - Димитрия Церова

034

402303

 

808

Зам.Директор - Джинка Анова

034

402232

 

806

Главен специалист - Мила Личева

034

402201

 

806

Социален работник - Атанаска Демирлиева

034

402201

 

807

Главни специалисти - Ирина Шанова; Ст. Кадийска

034

402352

 

808А

Главен специалист - Тодорка Узунова

034

402243

 

909

Главен счетовадител - Елена Гайдева

034

402212

 

910А

Секретар "МКБТХ" - Таня Гюнова

034

402241

 

911

Счетоводител - Цонка Караджова

034

402309

 

911

Счетоводител - Стефка Иванова

034

402309

 

911

Човешки ресурси - касиер - Димана Василева

034

402309

 

       

 

 

БМ "СПЖФНСИ"  - Жилфонд                   

   

 

   

Код

Дир.Т.

 

 

Управител  - Иван Стефанов

034

443520

 

 

Заместник управител - Стефан Понев

034

442975

 

 

Главен счетоводител - Димитър Бараков

034

446054

 

 

Счетоводство

034

442580

 

       

 

 

БМ "ПАРКИНГИ И ОХРАНА"

   

 

Стая

 

Код

Дир.Т.

 

302а

Управител  - Георги Шикерджиев

034

402221

 

1204

Заместник управител - Стоян Добрев

034

402256

 

Главен счетоводител, счетоводство

034

402345

10ет

Младши специалисти  "Логистика"

034

402226

1209

Център за SMS паркиране

034

402293

 

 

 

 
       
 

БМ "СУОПКД" - Пазара                                       

   
   

Код

Дир.Т.

 

Управител  - Стоимен Спасов

034

446066

 

Заместник управител - Николай Чилев

034

444914

 

Главен счетоводител - Зоя Гамишева

034

444914

 

Счетоводство

034

444914

       
 

БМ "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" 

   
   

Код

Дир.Т.

 

Управител  - Ганка Маркова

034

444563

 

Главен счетоводител - Любен Спасов

034

444563

 

Радостни ритуали/тъжни ритуали - 445434/484969

 

 

       

1

Ансамбъл за народни песни и танци - Ръководител   

034

444237

2

Дом за стари хора с. Главиница  - Директор

034

449100

3

Дом за стари хора Пазарджик - Директор - 034988846

034

445483

4

Младежки дом - Директор -  444426

034

444650

5

Регионален исторически музей  -  Директор -  443113                  

034

443144

6

Регионална библиотека - Директор - 456162                         

034

456233

7

Художествена галерия - Директор - 444152

034

445721

 
 

N

Мобилни номера

Кмет

Кметство

Други

1

 Алеко

О884330700

О885898329

O35272221

2

  Априлци 

О884330701

О885898325

O35242221

3

  Братаница - О888130702

О884330702

О885898326

O35251222

4

  Величково 

О884330703

О885898320

O35192222

5

  Гелеменово 

О884330704

O885898322

O35222222

6

 Главиница 

О884330705

O885898321

O34449002

7

 Говедаре 

О884330706

O885898323

O35282222

8

Дебращица 

О884330707

O885898324

O35162047

9

 Добровница 

О884330708

O885599639

O35254222

10

  Драгор 

О884330709

O885599640

O35182222

11

  Звъничево 

О884330710

O885599641

O35212222

12

  Ивайло 

О884330711

O885599642

O34486121

13

 Крали Марко 

О884330712

O885599634

O35142230

14

 Ляхово 

О884330713

O885599635

O35251322

15

  Мало Конаре 

О884330714

O885599636

O35132230

16

  Мирянци 

О884330715

O885599637

O35202221

17

  Мокрище 

О884330716

O885599638

O35292180

18

  Овчеполци 

О884330717

O885599643

O35102221

19

 Огняново 

О884330718

O885599648

O35112224

20

 Паталеница 

О884330719

O885599647

O35162032

21

  Пищигово 

О884330720

O885898316

O35142226

22

  Росен 

О884330721

O885898315

O35255221

23

  Сарая 

О884330722

O885898317

O35257326

24

  Сбор 

О884330723

O885599646

O35256221

25

  Синитево 

О884330724

O885599644

O35232221

26

  Тополи Дол 

О884330725

O885599645

 

27

  Хаджиево 

О884330726

O885898319

O35122221

28

  Цар Асен 

О884330727

O885898314

O35258221

29

  Црънча 

О884330728

O885898311

O35162023

30

 Черногорово

О884330729

O885898318

O35142373

31

  Юнаците 

О884330730

O885898327

O35192236