Списък на подадени проекти от Община Пазарджик по НПВУ

назад

Подадени проекти от Община Пазарджик по НПВУ

660

 

Наименование на проект

Стойност на проект

1

СС "Младост", гр. Пазарджик, ул. "Витоша" №17 

355668,02

2

СС "Сани - гр. Пазарджик, ул. "Р.Алексиев" 7,9,11

1125204,13

3

СС гр. Пазарджик, бул. "Кн.М.Луиза" №125,127,129,131

1035114,02

4

СС гр. Пазарджик, ул. "Ст. Караджа" бл.13, вх. А:Б:В

1905041,89

5

СС "Полицейски блок -  Кочо Честименски 41 Б,В,А

2266365,60

6

СС "гр. Пазарджик, ул. Тинтява" 1" 

621157,24

7

СС "Гр. Пазарджик, ул. Булаир" №2 и №4"

856169,16

8

СС "Градина - гр. Пазарджик, бул. "М.Луиза" № 130"

1421994,38

9

СС гр. Пазарджик, ул. Д.Петков" № 7 и № 9 и бул. "Мария Луиза" № 93-95

798411,53

10

СС "Детелина - гр. Пазарджик, бул. Хр.Ботев" "43"

1272025,35

11

СС "Гр. Пазарджик, бул. "Хр.Ботев" 1, вх. Б и вх.В"

866646,94

12

СС "Гр.Пазарджик, ул. "П.Бонев" № 2-4-6"

1753302,90

13

СС "Гр. Пазарджик, бул. "Хр.Ботев" №3, вх. А и Б"

508366,49

14

СС "Дунав 1-9, Гр. Пазарджик, ул. "Дунав"№ 1,3,5,7,9 ЖК Марица"

2792979,12

15

СС "Сдружение за ефективно саниране, гр. Пазарджик, ул. "Цар Освободител" № 2

525923,51

16

СС "Ерма", гр.Пазарджик, ул. "Иван Соколов" №25, вх. А,Б,В и Г

1753182,82

17

СС Гр.Пазарджик, бул. "България" № 87,89,91

1056407,18

18

СС "Гр.Пазарджик,ЖК "Запад", ул. "Райко Алексиев" №37,39 и 41"

1981075,60

19

СС "Гр.Пазарджик, ЖК "Младост", ул. "Стоян Василев" №2,4,6

1987963,67

20

СС "Гр.Пазарджик, бул. "Хр .Ботев" № 59,вх. А иБ и ул. "Райко Алексиев" № 2 и №4 

2696159,39

21

СС "Устрем - Гр.Пазарджик, ЖК "Устрем", ул. "П.Бонев" № 106,108,110,112"

1747890,82

22

"Гр. Пазарджик, ул. "Осми март" №8"

985016,54

23

гр. Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" № 25, №27

1134627,20

24

"Надежда 74, гр. Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №76,78,80,82

1792131,60

25

Гр. Пазарджик, ул. "Осми март" № 4, вх. А,Б,В

985316,55

26

Гр.Пазарджик, кв. Ставропол, ул. "Никола Фурнаджиев" № 3,вх. А, вх. Б, вх. В, № 5, вх. А, вх. Б, вх. В, № 7,вх. А, вх. Б, вх. В

3552833,82

27

гр. Пазарджик, ЖК "Ставропол", бул. "Г.Бенковски" №135-137-139

1342010,36

28

Гр. Пазарджик, ул. Дунав № 6

2625232,98

29

Гр.Пазарджик, бул. "Г.Бенковски" № 88,90,92,94,96,98,100

3068448,97

30

Гр. Пазарджик, ул. "Г.Брегов"9,11,13, ул. "Кочо Честименски" 26 А, Б и 24 и ул. "Георги Бенковски" 34, 36 

3524769,36

31

Надежда, гр. Пазарджик, ул. "Георги Машев" № 7

487110,57

32

Светлина - 2016, гр. Пазарджик, ул. "Ал.Стамболийски" №10 и №12  

786625,31

33

Белите брези - гр. Пазарджик, ул. "Г.Бенковски" 113-121  

3130531,96

34

Моят нов дом - Беласица 17 - гр. Пазарджик, ул. "Беласица" № 17, Вх.А, Вх. Б, Вх.В

1030056,73

35

"Успех" - гр. Пазарджик, ул. "Райко Даскалов" № 10,12,14,16,18

1998166,79

36

Гр. Пазарджик, ул. "Панайот Волов" №8,10,12,14,16,18

3421299,88

37

Гр.Пазарджик, ул. "Ангел Кънчев" 18,20,22,24

1755367,83

38

Гр. Пазарджик,ул. "Кочо Честименски" № 1,3,5,7, ул. "Тодор Каблешков" 2,4,6,8

4056494,07

39

Гр. Пазарджик, ул. "Проф. Иван Батаклиев" № 10, Вх.А и Вх.Б

1122069,01

40

Гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" № 46,48,50,52,54,56,58,60

3910438,95

41

Гр. Пазарджик, ул. Граф Игнатиев" № 42 и №44, ул. "Константин Величков"№43

1614398,94

42

"Марица" - гр.Пазарджик, ул. Васил Априлов №13 и 11

3278018,63

43

Гр. Пазарджик, ул. "Никола Вапцаров" № 6  

482918,07

44

Гр.Пазарджик, ул. "Есперанто" № 9, Вх. А,Б,В

1300241,66

45

Младост - гр. Пазарджик, ул. "Свобода" № 3,5,7

2027382,60

46

"8-ми март 2-АБВ", гр. Пазарджик, ул. "8-ми март" № 2 Вх. А, Б, В

1231243,48

47

Гр. Пазарджик, ул. Пловдивска № 44-58

4266024,15

48

гр. Пазарджик, ул. "Дунав" № 21 и № 23

1195603,48

49

гр. Пазарджик, ул. "Васил Априлов" № 7, вх. А,Б,В и № 9, вх. А,Б,В

3460164,09

50

"Изгрев" гр. Пазарджик, ул. "Димитър Греков" № 50,52,54 и 56

2436772,16

51

Гр. Пазарджик, ЖК "Младост", ул. "Пирдоп" № 4, Вх. А и Вх.Б 

1417980,01

52

Гр. Пазарджик, ул. "Димитър Греков" № 14, 16А и 16Б и 18    

2622390,11

53

гр. Пазарджик, ул. "Хан Кубрат" № 8-10

1580149,85

54

Гр. Пазарджик, ул. "Георги Пенев" № 26

1080446,67

55

"Чиксалън - гр. Пазарджик, ул. "Христо Смирненски" № 20,22,24"

1330150,48

56

Гр. Пазарджик, ул. "Цар Шишман" №9

1549508,24

57

Гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" №№51,53,55,57,59,61,63

3461893,26

58

"БЪДЕЩЕ", гр. Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №№ 68, 70, 72

1048052,40

59

„Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“, гр. Пазарджик

6474030,06

60

„Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора – с. Главиница, община Пазарджик“

2345254,43

61

Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики

4299988,42

62

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в спортна зала "Хебър", гр. Пазарджик.

1749265,84

63

„Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик“

3538656,97

 

 

123826132,24