Списък на финансираните проекти 2014-2020

назад

Списък проекти, в които Община Пазарджик участва като бенефициент 2014-2020

1922

 

 

 

Наименование на проекта

Начало

Обща стойност

Собствено съфинансиране от бенефициента

Продължителност (месеци)

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП

Функциониране на Областен информационен център Пазарджик.

13.12.2015

314 927.00

0.00

37

Приключен (към датата на приключване)

"ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА" КЪМ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК"

01.02.2016

499 994.16

0.00

22

Приключен (към датата на приключване)

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ - ПАЗАРДЖИК

11.05.2016

930 867.00

0.00

56

В изпълнение (от дата на стартиране)

Подкрепа за Междинното звено и за управлението на Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик

23.06.2016

139 857.30

0.00

90

В изпълнение (от дата на стартиране)

Топъл обяд за жителите на малки населени места в Община Пазарджик

01.10.2016

504 988.00

0.00

37

Приключен (към датата на приключване)

Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал "Марица-Болницата" на град Пазарджик

01.12.2016

6 796 650.67

0.00

21

Приключен (към датата на приключване)

Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

01.12.2016

7 635 378.34

0.00

21

Приключен (към датата на приключване)

„Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““

05.01.2017

1 300 000.00

0.00

24

Приключен (към датата на приключване)

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик

03.05.2017

325 176.02

0.00

19

Приключен (към датата на приключване)

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик

03.05.2017

1 772 800.00

100 320.00

21

Приключен (към датата на приключване)

Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.

28.06.2017

42 337.48

0.00

5

Сключен

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“

15.02.2018

19 540 488.15

5 694 978.74

39

В изпълнение (от дата на стартиране)

Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021

01.01.2019

367 780.00

0.00

36

В изпълнение (от дата на стартиране)

"Услуги в дома"

01.09.2019

508 172.48

0.00

16

В изпълнение (от дата на стартиране)

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“

28.02.2020

3 693 119.17

0.00

22

В изпълнение (от дата на стартиране)

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – II етап“

12.03.2020

3 637 331.50

0.00

22

В изпълнение (от дата на стартиране)

Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик

11.05.2020

1 549 352.68

0.00

22

В изпълнение (от дата на стартиране)