Спешни номера

назад
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112
СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 150
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 160
ПОЛИЦИЯ 166
ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 02 / 9632000

Първите четири телефонни номера могат да бъдат избирани от всеки уличен телефон без монета или фонокарта, както и от всеки gsm апарат без ваучер. Номер 112 може да се избира от gsm и без sim карта. Спешните телефонни номера се из бират без код за населено място!!!