Социални проекти

назад

Проект - Приют

1679

Проект - Приют:

Продължителност: от 01.03.2022 г. за срок от 16 месеца

Финансиране: Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Потребители: 25

Персонал, предоставящ услугата: 5

 

  • Целева група:
  1. Лица над 18-годишна възраст, останали без подслон, друмомани и лица без близки  и без подкрепа от роднини.

 

  • Необходими документи за кандидат - потребители на социална услуга „Приют“:

1. Заявление - декларация  /по образец/;

2.  Документи за самоличност /за справка/;

  • Необходими документи за лицата, желаещи да бъдат назначени в социалната услуга „Приют“:

1.  Заявление и декларация   /по образец/;

2. Документ за самоличност /за справка/;

3.  Автобиография;

4. Копие на документа за придобита образователна-квалификационна степен за   завършено образование;

Документите на потребителите, желаещи да ползват услугата „Приют”, се  подават в сградата на Община Пазарджик, Център за информация и услуги на гражданите, гише „Социални дейности” или в сградата на социалната услуга на ул. „Васил Априлов“.

тел. за информация: 034/402-298