Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 374

112

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в понеделник, 20.05.2019г.

 валидно до 03.06.2019г., 17:00 часа

         

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК / Писмо на основани чл.11 и чл.14 от ЗМДТ.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - Акт, ведно със съобщението или Писмо, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

  1.  

Писмо изх.№13-В-66

от 07.12.2017г.

 

 

 

ВАСИЛ РАНГЕЛОВ КАНДЖАРОВ

 

 

Изх №13-438 от 20.05.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-В-66 от  07.12.2017г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към преписката и  ще се смята за редовно връчен.

  1.  

Писмо изх.№13-В-10               от 08.01.2018г.

 

 

 

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ХЛЕБАРОВА

 

 

Изх №13-439 от 20.05.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-В-10 от 08.01.2018г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към преписката и  ще се смята за редовно връчен.

  1.  

Писмо изх.№13-А-33             от 16.01.2018г.

 

 

 

АТАНАС ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ

 

 

Изх №13-436 от 20.05.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-А-33 от 16.01.2018г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към преписката и  ще се смята за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000594                                             от 17.04.2019г. ,

Писмо изх.№13-331              от 14.04.2019г. и

Писмо изх.№13-275-001              от 18.04.2019г.

ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАСИН

ДПС

Изх №13-440 от 20.05.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ000594/17.04.2019г., Писмо изх.№13-331 от 14.04.2019г.  и Писмо изх.№13-275-001 от 18.04.2019г.     

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Ант  и Писмо ще бъдат приложени към преписката и ще се смятат за редовно връчени.

  1.  

Писмо изх.№13-354

от 30.04.2019г.

 

 

 

АСЕН АНГЕЛОВ МИЛЕВ

 

 

Изх №13-437 от 20.05.2019г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-354 от 30.04.2019г.    

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложено  към  преписката и  щесе смята за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.05.2019г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 03.06.2019г.