Събития

назад

Община Пазарджик организира кампания за събиране на текстил тази събота

468

Община Пазарджик организира  кампания за  събиране на текстил тази събота

 

В Пазарджик са разположени 13 контейнери за текстилни отпадъци. Инициативата е част от съвместна кампания на Община Пазарджик, БИЛЛА, фирма Рисайкъл нау и БЧК. Тази събота на ул. Любен Боянов 1 / паркинга на магазин БИЛЛА/, от 10ч. до 17ч. всички желаещи ще могат да предадат/дарят удобно излишния текстил директно в товарните МПС-та на разположение специално за кампанията. Само тогава ще можете да предадете по-големи торби и чували, както и по-големи количества, които иначе не биха могли да се предадат и съберат в специализираните контейнери.

Единственото изискване е текстилът да бъде чист, сравнително годен за употреба и опакован в затворена торба, чували или кашон, така че да не се разпилява.

Така ще съхраним огромните природни ресурси и труд вложени при производството на текстилните изделия, ще направим добро на някой, който има нужда от тях и ще допринесем за Фонда за бедствия аварии и кризи към БЧК!

 

Местата, на които са разположени контейнерите за текстил в областния град са:

1.       ул. „Кочо Честименски“ 26, срещу магазин за домашни потреби, до спирка

2.       ул. „Панайот Волов“, до КАМ Маркет (обръщалото)

3.       на кръстовището на ул. „Мария Луиза“ и ул. „Ангел Кънчев“

4.       ул. „Димитър Греков“, при моста на Лютата, до пенсионерски клуб

5.       ул. „Петър Бонев“, пазарчето, до метален павилион на часовникар

6.       ул. „Петър Бонев“, тролейбусно депо

7.       ул. „д-р Лонг“, зад спирката, до Човеколюбие

8.       ул. „Васил Левски“, до тотопункта

9.       ул. „Ген Гурко“, при джамията, до павилион за застраховки

10.     бул. „България“ 25, до стоянката на такситата при МГ

11.     на кръстовището на ул. „Царица Йоана“ с ул. „Ген. Гурко Мархолев“, пред пенсионерски клуб №13.

12.     ул. „Болнична“ 40, до трафопост

13.     на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Екзарх Йосиф“.

14. паркинга на БИЛЛА - ул. Любен Боянов 1.

 

Какви са ползите от разделното събиране и дарение на дрехи и домакински текстил?

            Благодарение на разделното събиране на текстил в контейнерите, обозначени със знака на БЧК, успяваме да съхраним текстилните изделия с ценните природни суровини и труд, вложени в тях, и да ги използваме отново, постигайки значими екологични, социални и хуманитарни ползи. За целта текстилните изделия минават първо през предприятия за ръчно сортиране на всеки един артикул, след което:

•          Основната част от годния за употреба по първоначално предназначение текстил се връща обратно в икономиката и с нея се осигурява достъп до облекло и домашен текстил за хиляди хора в страни, където населението трудно може да си позволи закупуване на нови текстилни изделия.

•          С друга част се поддържа кризисен резерв към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК.

•          За всеки разделно събран килограм се генерира парично дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК за закупуване на продукти от първа необходимост за различните каузи.

•          Негодният за директна употреба, но незамърсен текстил се транспортира към фабрики, за да се рециклира в други продукти, като например изолационни вати, тапицерии, настилки, пълнежи за матраци, почистващи кърпи, нишки и прежди за нови текстилни изделия и др. НО такъв текстил НЕ трябва да се предава в контейнерите, обозначени със знака на БЧК!

•          Негодният за директна употреба и замърсен текстил може да се транспортира единствено към заводи и инсталации за изгаряне или да бъде депониран. НО такъв текстил НЕ трябва да се предава в контейнерите, обозначени със знака на БЧК!

•          Чрез въвеждане на кръговата икономика (повторно използване на ресурсите) се намалява отпадъка за депониране по сметищата, както и нерегламентираното изгаряне на текстил, а еко ползите са неоспорими.

 

Благодарим Ви за Вашата съпричастност и добър пример!