Събития

назад

15.12.2014 г. /понеделник/

598


Откриване на традиционната благотворителна изложба-базар ,,Коледна приказка”, организирана от Община Пазарджик и общинските детски градини. Със свои продукти в нея се включват учители от детските градини и подготвителните групи към училищата, а с набраните средства ще бъдат подпомогнати деца сираци и полусираци, посещаващи общинските детски заведения. В откриването на изложбата с кратка програма ще вземат участие възпитаниците на ОДЗ ,,Валентина Терешкова” гр. Пазарджик.