Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Пазарджик

назад