Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

назад
№ по ред Регистрационен номер Дата на актуализация Име на ДГ /ЦПЛР и населено място
1 30-00-108/23.02.2023 31.03.2023 ДГ ,,Детство“ с. Мало Конаре
2 30-00-114/27.02.2023 31.03.2023 ДГ ,,Здравец'' гр. Пазарджик
3 30-00-117/27.02.2023 31.03.2023 ДГ ,,Зорница“ гр. Пазарджик
4 30-00-119/27.02.2023 31.03.2023 ДГ " Слънчо" гр. Пазарджик
5 30-00-120/27.02.2023 31.03.2023 ДГ  "Върбица" гр. Пазарджик
6 30-00-127/02.03.2023 31.03.2023 ДГ ,,Дъга“ гр. Пазарджик
7 30-00-128/02.03.2023 31.03.2023 ДГ ,,Пролет“ гр. Пазарджик
8 30-00-129/02.03.2023 31.03.2023 ДГ ,,Юрий Гагарин“ гр. Пазарджик
9 30-00-131/02.03.2023 31.03.2023 ДГ "Радост" гр. Пазарджик
10 30-00-134/07.03.2023 31.03.2023 ДГ ,,Калина Малина'' гр. Пазарджик
11 30-00-136/07.03.2023 31.03.2023 ДГ "Снежанка" гр. Пазарджик
12 30-00-139/08.03.2023 31.03.2023 ЦПЛР - Общиснки детски комплекс - Пазарджик
13 30-00-141/09.03.2023 31.03.2023 ДГ "Валентина Терешкова" гр. Пазарджик
14 30-00-144/09.03.2023 31.03.2023 ДГ ,,Детелина" с. Паталеница с изнесени групи ДГ с.Црънча и ДГ с. Дебръщица
15 30-00-147/10.03.2023 31.03.2023 ДГ ,,Веселка" с. Ивайло с изнесена група в с. Сарая
16 30-00-179/27.03.2023 31.03.2023 Средношколско общежитие гр. Пазарджик
17 32-00-181/22.02.2023 31.03.2023 Център за кариерно ориентиране и консултиране гр. Пазарджик