Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

назад
№ по ред Регистрационен номер Дата на актуализация Име на ДГ /ЦПЛР и населено място
1 30-00-170/15.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Детство“ с. Мало Конаре
2 30-00-143/13.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Здравец'' гр. Пазарджик
3 30-00-137/12.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Зорница“ гр. Пазарджик
4 30-00-145/13.02.2024 23.02.2024 ДГ " Слънчо" гр. Пазарджик
5 30-00-162/14.02.2024 23.02.2024 ДГ  "Върбица" гр. Пазарджик
6 30-00-147/13.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Дъга“ гр. Пазарджик
7 30-00-161/14.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Пролет“ гр. Пазарджик
8 30-00-151/13.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Юрий Гагарин“ гр. Пазарджик
9 30-00-148/13.02.2024 23.02.2024 ДГ "Радост" гр. Пазарджик
10 30-00-165/14.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Калина Малина'' гр. Пазарджик
11 30-00-154/14.02.2024 23.02.2024 ДГ "Снежанка" гр. Пазарджик
12 30-00-136/12.02.2024 23.02.2024 ЦПЛР - Общиснки детски комплекс - Пазарджик
13 30-00-164/14.02.2024 23.02.2024 ДГ "Валентина Терешкова" гр. Пазарджик
14 30-00-150/13.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Детелина" с. Паталеница с изнесени групи ДГ с.Црънча и ДГ с. Дебръщица
15 30-00-135/12.02.2024 23.02.2024 ДГ ,,Веселка" с. Ивайло с изнесена група в с. Сарая
16 30-00-139/13.02.2024 23.02.2024 Средношколско общежитие гр. Пазарджик
17 32-00-121/12.02.2024 23.02.2024 Център за кариерно ориентиране и консултиране гр. Пазарджик