Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

назад
№ по ред Регистрационен номер Дата на актуализация Име на ДГ /ЦПЛР и населено място
1 30-00-100/16.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Здравец'' гр. Пазарджик
2 30-00-119/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Снежанка'' гр. Пазарджик
3 30-00-110/18.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Слънчо'' гр. Пазарджик
4 30-00-122/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Калина Малина'' гр. Пазарджик
5 30-00-105/17.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Юрий Гагарин“ гр. Пазарджик
6 30-00-115/19.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Дъга“ гр. Пазарджик
7 30-00-124/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Валентина Терешкова“ гр. Пазарджик
8 30-00-108/18.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Пролет“ гр. Пазарджик
9 30-00-118/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Радост“ гр. Пазарджик
10 30-00-126/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Върбица“ гр. Пазарджик
11 30-00-114/19.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Зорница“ гр. Пазарджик
12 30-00-121/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Детство“ с. Мало Конаре
13 30-00-127/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Веселка“ с. Ивайло
14 30-00-117/22.02.2021 26.02.2021 ДГ ,,Детелина“ с. Паталеница
15 30-00-109/18.02.2021 26.02.2021 Средношколско общежитие гр. Пазарджик
16 30-00-111/18.22.2021 26.02.2021 Общински детски комплекс гр. Пазарджик
17 30-00-128/23.02.2021 26.02.2021 Център за кариерно  ориентиране и консултиране гр. Пазарджик