Регистър на издадените Разрешителни за удължено работно време на търговски / туристически обекти на територията на Община Пазарджик

назад