Разписания - вътрешноградски

назад

РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

107396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ И КУРСОВЕ:

 

Автобусна линия 1 - еднопосочна дължина 6.5 км, режим на движение – делничен, времетраене на пълния оборот – 50 мин, интервал 60 мин.

Маршрут: АД “Пътища”- ул.“Стоян Ангелов“ (Стадиона) – ул.“8-ми март“ – ПГИМ – бул.“Христо Ботев“ – ПГМЕТ – бул. „Ал. Стамболийски“ – Адвокатура – ул. „К. Величков“ – Пожарната – магазин „Билла“ – моста на р. Марица – Автогара – Търговия – ЖП Гара  

в делнични дни:

Тръгване: от АД “Пътища“

6:25, 7:25, 16:25, 17:25 часа

 

Тръгване: от ЖП Гара

6:50, 7:50, 16:50, 17:50 часа

 

Автобусна линия 2еднопосочна дължина 15.00 км, режим на движение- в празнични и почивни дни, времетраене на пълния оборот – 55 мин.

Маршрут: Лъвова чешма -  АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “СтефанЗахариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк Острова - “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш”  - “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

тръгване: от Лъвова чешма до ЖП Гара

в делнични дни:

5:45; 6.45;7:45; 8:45; 9:45; 10:00, 10:45; 11:30; 12:45; 14:30; 15:15; 16:45; 17:45; 18:45;  19:45; 20:45

 

в празнични и почивни дни:

8:45, 9:45, 10:45, 11:00, 12:30, 13:45, 14:00, 15:30, 16:45, 17:45, 18:55, 19:55

 

тръгване: от ЖП Гара до Лъвова чешма

в делнични дни:

          5:15; 7:15; 8:15; 9:15; 10:15; 11:15; 12:15; 14:15;  15:15; 18:25; 20:15

в празнични и почивни дни:

8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:55, 19:55

 

Автобусна линия 2 Удължена до с. Сараяеднопосочна дължина 19.00 км, режим на движение – само в делнични дни, времетраене на пълния оборот – 60 мин.

Маршрут: център на с. Сарая – Т-образно кръсто вище – Читалището – Лъвова чешма - АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “СтефанЗахариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк Острова - “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш”  - “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

в делнични дни:

тръгване: от с. Сарая за ЖП Гара

7:15, 13:45, 19:45

 

Тръгване от ЖП гара за с. Сарая:

6:45, 13:00, 19:15

 

Автобусна линия - еднопосочна дължина 16.00 км, режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот – 55 мин.

Маршрут: Т-образно кръстовище /разклон  с. Ивайло/ – Читалището – Лъвова чешма -  АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк Острова - “Елхим Искра” –  ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ “Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “Еми Стил” - ЖП Гара

тръгване: от Т- образно кръстовище /разклон с. Ивайло/ до ЖП Гара

в делнични дни:

4:45, 5:45, 6:15, 6:45, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:00, 10:45, 11:15, 11:30, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:30, 15:15, 15:45, 16:00, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15.

в празнични и почивни дни:

6:45, 7:45, 16:45, 17:45

 

тръгване: от ЖП Гара - до Т- образно кръстовище /разклон с. Ивайло/

в делнични дни:

5:15, 5:45, 6:15, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:00, 10:45, 11:15, 11:30, 12:15, 12:45, 13:45, 14:15, 14:30, 15:15, 15:45, 16:00; 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45; 21:45.

в празнични и почивни дни:

6:15, 7:15, 16:15, 17:15

 

 

Автобусна линия  6 еднопосочна дължина 14.1 км, режим на движение - делничен, времетраене на пълния оборот -53 мин.

Маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм” - ПГСС – Казармата – магазин “Билла” – бул. “Христо Ботев” - склад “Успех” - магазин “Крез” – Пазар за автомобили - ресторант “Манастира” - училище “Стефан Захариев” - Щаба – квартал “Младост” - ул. “Вихрен”- ул. “Рила” - училище “Климент Охридски” - църква “Света Петка” – МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита” – парк Острова - “Елхим Искра” - ПГМ – търговски складове – “Агрофарм” - ЖП Гара

тръгване: от ЖП Гара

в делнични дни:

6:45

в празнични и почивни дни: не пътува

 

Автобусна линия 7 – еднопосочна дължина 14.1 км, режим на движение - делничен, времетраене на пълния оборот -53 мин.

Маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм”- търговски складове - ПГ по машиностроене - магазин “Тарита” – Болницата - църква “Света Петка” - училище “Климент Охридски”- ул. “Веслец” - ул. “Рила” - ул. “Вихрен” - квартал “Младост”- Щаба- Полицейско училище - ресторант “Манастира” – Пазар за автомобили - магазин “Крез”  - склад “Успех” – бул. “Христо Ботев” – Топливо – магазин “Билла” – Казармата  - ПГСС -  “Агрофарм” - ЖП Гара

тръгване: от ЖП гара

в делнични дни:

17:15

в празнични и почивни дни: не пътува

 

Автобусна линия 10 – еднопосочна дължина 10.0 км, режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот- 52 мин.

Маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов” - ул.“Тинтява” – Топливо – МБАЛ “Здраве” - Аптека № 5 – Гимназия “Ив.Аксаков” – паметник “Св. Св. Кирил Методий” – банка“Пиреос” – Печатницата –Бирена фабрика – магазин“Тарита”  - МБАЛ Пазарджик - банка“Пиреос” – ЕVN – Пощата - Аптека № 5 – МБАЛ “Здраве” – Топливо – ул.“Тинтява” – ул.“П. Волов”- кв.“Запад”

в делнични дни:

6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 18:40

в празнични и почивни дни:

6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 18:40

 

Автобусна линия 13 – еднопосочна дължина 13.6 км, режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот- 48 мин.

Маршрут: кв. “Запад” – ул.“П. Волов”- ул. “Ив. Батаклиев”- фирма “ПАКО” - кв. “Устрем”- Павилиона - кв. “Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба - паметник “П. Абаджиев” – Минерална баня - банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ – магазин “Технополис” –МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита”- банка “Пиреос” – Минерална баня - паметник “П. Абаджиев” -  Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол”- Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Иван Батаклиев” - ул.“П. Волов”- кв.“Запад”

тръгване: откв. “Запад”

в делнични дни:

5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 8:50, 9:00, 9:30, 9:50, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 15:50, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

в празнични и почивни дни:

6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

 

Автобусна линия 13А – еднопосочна дължина 18 км., режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 48 мин.

Маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов”- ул.“Иван Батаклиев”- фирма “ПАКО”- кв. “Устрем” - Павилиона - кв.“Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба – паметник “П. Абаджиев” – Минерална баня - банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ - Комплекс “Зора” –РАИС - магазин “Технополис” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита” - банка “Пиреос” – Минерална баня - паметник “П.Абаджиев” -  Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол” – Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Ив. Батаклиев” - ул.“П. Волов” - кв.“Запад”

тръгване: от кв.“Запад”

в делнични дни:

6:30, 7:00, 7:30, 16:00, 18:30

в празнични и почивни дни:

В събота: 7:00, 8:00, 17:00

В неделя: 7:00, 8:00, 18:00

 

Автобусна линия 14 – еднопосочна дължина 6.4 км, режим на движение - в празнични и почивни дни, времетраене на пълния оборот- 40 мин.

Маршрут: кв. “Запад”- бул.“Христо Ботев” – Пожарната – МБАЛ “Здраве”  - Спортна зала “Хебър” - Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня - банка “Пиреос” -  училище “Кл. Охридски” - училище “Димитър Гачев” - ул. “Рила”- ул. “Вихрен” - бул. “Ст. Караджа” – Гробищен парк

в празнични и почивни дни:

Тръгва: от кв.“Запад”

7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35

Тръгва: от Гробищен парк

7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55

 

 


 ТЕЛЕФОНА НА ДЕЖУРНИЯ ДИСПЕЧЕР - 0893333369