Разписания - вътрешноградски

назад

РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

95921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусна линия №1

Еднопосочна дължина 6.5 км, режим на движение – делничен
Времетраене на пътния оборот – 50 мин, интервал 60 мин.
Маршрут: АД “Пътища”- ул. "Стоян Ангелов" (Стадиона) - ул. "8-ми март" - Гимназия по икономика и мениджмънт - бул. "Христо Ботев" - Гимназия по механотехника - бул. "Ал. Стамболийски" - Адвокатура - ул. "Константин Величков" - Пожарната - магазин "Билла" - мост на р. "Марица" - Автогара Пазарджик - Търговия - ЖП Гара.

В делнични дни:

Тръгване от АД “Пътища“: 
6:25, 7:25, 16:25, 17:25 часа

Тръгване от ЖП Гара:
6:50, 7:50, 16:50, 17:50 часа

 

В празнични и почивни дни не пътува.

 

Автобусна линия №2

Еднопосочна дължина 15.00 км, режим на движение - ежедневен
Времетраене на пълния оборот – 55 мин
Маршрут
: "Лъвова чешма" - Читалището – Т-образно кръстовище – Читалището - АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк "Острова" - “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

 

Тръгване от "Лъвова чешма"/Сарая* до ЖП Гара":
 

Обичайна обстановка: 6:45, 7:45; 8:45; 9:45, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:45, 17:45, 18:55, 19:55

 

Тръгване от ЖП Гара до "Лъвова чешма"/Сарая*::

 

Обичайна обстановка: 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:15, 18:25, 19:25

 

*Удължена до Сарая   

 

*******************

 

 

Автобусна линия №2А

Еднопосочна дължина 16.00 км 
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот – 55 мин
Маршрут
: Т-образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ – Читалището - "Лъвова чешма" - АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър
Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк
Острова - “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ -
“Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “Еми Стил” - ЖП Гара

 

 

В делнични дни:

Тръгване от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ до ЖП Гара:

 6:45, 7:45, 16:45, 17:45

 

Тръгване от ЖП Гара - до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/:


6:15, 7:15, 16:15, 17:15

 

В празнични и почивни дни.

 

Тръгване от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ до ЖП Гара:

 

6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:45, 17:45, 18:55, 19:55

 

Тръгване от ЖП Гара - до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/:
 

5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 12:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15; 21:45

Автобусна линия №3А

Еднопосочна дължина 12.0 км 
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 30 мин
Маршрут
: училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГСА – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – МБАЛ Пазарджик – парк "Острова" – “Елхим Искра” – ПГПТ –Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “ЕмиСтил” - ЖП Гара

В делнични дни:

Тръгване от у-ще “Димитър Гачев” до ЖП Гара:


7:00, 8:00, 10:00, 16:00, 17:00

 

Тръгване от ЖП Гара до у-ще “Димитър Гачев”:
7:30, 8:30, 10:30, 16:30, 17:30

 

В празнични и почивни дни не пътува.

 

Автобусна линия №6

Еднопосочна дължина 14.1 км 
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 53 мин
Маршрут:
 ЖП Гара – “Агрофарм” - ПГСС – Казармата – магазин “Билла” – бул. “Христо Ботев” - склад “Успех” - магазин “Крез” - Пазара за автомобили - ресторант “Манастира” - училище “Стефан Захариев” - Щаба – квартал “Младост” - ул. “Вихрен”- ул. “Рила” - училище “Климент Охридски” - църква “Света Петка” – МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита” – парк "Острова" - “Елхим Искра” - ПГМ - търговски складове – “Агрофарм” - ЖП Гара

 

В делнични дни:

 

Тръгване от ЖП Гара:
6:45

 

В празнични и почивни дни не пътува.

 

 

Автобусна линия №10

Еднопосочна дължина 10.0 км
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 52 мин
Маршрут: кв. “Запад” – ул. “П. Волов” - ул. “Тинтява” – Топливо – МБАЛ “Здраве” - Аптека №5 – Гимназия “Ив. Аксаков” - паметник “Св. Св. Кирил Методий” – банка “Пиреос” – Печатницата - Бирена фабрика – магазин “Тарита” - МБАЛ Пазарджик - банка“Пиреос” – ЕVN – Пощата - Аптека № 5 – МБАЛ “Здраве” – Топливо – ул. “Тинтява” – ул. “П. Волов”- кв.“Запад

 

В делнични дни:

Тръгване от кв. "Запад":


6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 18:40

 

В празнични и почивни дни.

Тръгване от кв. "Запад":


6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 18:40

 

Автобусна линия №13

Еднопосочна дължина 13.6 км
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 48 мин
Маршрут
: кв. “Запад” – ул. “П. Волов”- ул. “Ив. Батаклиев”- фирма “ПАКО” - кв. “Устрем”-
Павилиона - кв. “Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба - паметник “П. Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ – магазин “Технополис” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита”- банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П. Абаджиев” - Щаба - Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол”- Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Иван Батаклиев” - ул.“П. Волов”- кв.“Запад

 

В делнични дни:

Тръгване от кв. “Запад”:

 

5:00, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 

 

В празнични и почивни дни.

Тръгване от кв. “Запад”:

 

6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

 

Автобусна линия №13А

Еднопосочна дължина 15.0 км
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 48 мин
Маршрут: кв. “Запад” – ул.“П. Волов”- ул. “Иван Батаклиев”- фирма “ПАКО”- кв. “Устрем” -
Павилиона - кв.“Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба – паметник “П.Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” - Ветеринарна лечебница – КАТ - Комплекс “Зора” – магазин “Технополис” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита” - банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П.Абаджиев” - Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол” – Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул. “Ив. Батаклиев” - ул. “П. Волов” - кв. “Запад

В делнични дни:

Тръгване от кв.“Запад”:


6:50, 7:15, 7:50, 16:50, 18:30

 

В празнични и почивни дни:

Тръгване от кв.“Запад”:


В събота: 7:00, 8:00, 17:00
В неделя: 7:00, 8:00, 18:00

 

 

Автобусна линия №14

Еднопосочна дължина 6.4 км
Режим на движение - в празнични и почивни дни, времетраене на пълния оборот - 40 мин
Маршрут: кв. “Запад”- бул. “Христо Ботев” – Пожарната – МБАЛ “Здраве” - Спортна зала“Хебър” - Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня - банка “Пиреос” - училище “Кл.хридски” - училище “Димитър Гачев” - ул. “Рила”- ул. “Вихрен” - бул. “Ст. Караджа” - Гробищен парк

 

Пътува само в празнични и почивни дни.

 

В празнични и почивни дни.

 

Тръгва от кв. “Запад”:
7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35

Тръгва от Гробищен парк:


7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55

 


ТЕЛЕФОНА НА ДЕЖУРНИЯ ДИСПЕЧЕР - 0893333369.